Björn Forsberg: Fartrusiga – mobilitet och omställning

9 mars kl 19.00 på Arenan

Björn talar om sin bok ”Fartrusiga”, en genomgång av resandets historia och nödvändigheten av att tänka om vad gäller vår mobilitet.

Samarrangörer: FFF, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Klimatstudenterna