Vårdstölden – om hotet mot vår gemensamma sjukvård

Bibliotekskväll tisdagen den 19 mars 19.10 på Arenan. 
Entré 80 kr (medl. och stud. 50 kr)
Vad händer med välfärden när 650 000 personer, en tiondel av Sveriges befolkning, tecknar privat sjukvårdsförsäkring? I boken Vårdstölden visar John Lapidus hur den gemensamma välfärden under det senaste årtiondet fått sällskap av ett dolt alternativ. Ett system av halvprivata lösningar växer på kollektivets bekostnad. Genom att omformulera vård som en vara har den privata sjukvårdsindustrin utvecklat en lönsam affärsidé. John Lapidus beskriver den nuvarande situationen och visar att det bara finns två vägar framåt. Antingen reparerar vi det gemensamma sjukvårdssystemet eller också fortsätter vi mot en tudelad välfärd.

johnlapidus 20 cm
John Lapidus ( f 1973 ) är ekonomihistoriker och författare som utkommit med två romaner. Han är verksam på Handelshögskolan i Göteborg och driver för närvarande ett forskningsprojekt kring pågående halvprivatisering av svensk välfärd. 2018 gav han ut boken Vårdstölden.