Stina Oscarson: Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Stina-Oscarson2

Tisdag 9 oktober kl 19.10 på Arenan.

Stina Oscarson har tillsammans med serietecknaren Sara Granér det senaste året arbetat på en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.

Stina Oscarson är dramatiker, regissör och fri skribent. Hon har tidigare varit bl.a chef för radioteatern vid Sveriges radio och för Orionteatern i Stockholm.

Bibliotekskväll i samarr. mellan Biblioteket, Karlstads Riksteaterförening och
Karlstads bokcafé
Entré: 80 kr, (Medlemmar i Karlstad bokcafé, studerande och Scenpass: 50 kr)