Hösten

Höstens program är nästan helt klart. Och det ser bra ut: Stina Oscarsson, Stefan Jonsson, Daniel Suhonen. Med flera! Stöd bokcafét! Bli/förbli medlem i Bokcafét (pg 474651-7). Avgiften är 100 kr per år.

Annonser