Hösten

Höstens program är nästan helt klart. Och det ser bra ut: Dan Larhammar (4 okt), Stina Oscarsson (9 okt), Stefan Jonsson (27 okt), Daniel Suhonen (27 nov). Dessutom två filosofiska caféer som vanligt. I slutet av augusti kommer fylligare information här på hemsidan.

Stöd bokcafét! Bli/förbli medlem i Bokcafét (pg 474651-7). Avgiften är 100 kr per år.