Årets sista filosofiska café

Samtal med inledning kl 18. Fri entré.
Onsdag 6 december: Skräpytor, stad och land.
Lokal: Sinnet (obs!) på Värmlands museum
Inledare: Andreas Öjehag

I svensk politik, kultur och media finns idag en mycket stark föreställning om att staden är en sorts naturlig livsmiljö för människor och att det är där vi bäst bygger goda samhällen och liv. Urbanisering och globalisering verkar i de flesta politiska program och strategidokument vara nästintill naturkrafter och framstår som icke-politiska fenomen som vi bara har att finna oss vid. Men när innovation och kreativitet ska flöda i de urbana rummen växer en baksida fram. I de så kallade skogslänen, i det norrländska inlandet, i bruksorterna eller kort och gott på landsbygden finns inte mycket kvar av den politik som tidigare siktade på att hela Sverige ska leva. Istället höjs röster för att vi måste låta landsbygden dö ut. Den är ändå bara en skräpyta. En plats som inte generar tillväxt.
Vi diskuterar i det här filosofiska caféet frågor om stad, land och framtid.

Andreas Öjehag Pettersson är ordförande i Karlstad bokcafé och forskare med många års studier av svensk utvecklingspolitik bakom sig.

Vegetarisk soppa & bröd från kl 17.30 (80 kr). (Ät gärna den! Bokcafét är ekonomisk garant för 20 portioner. Det är vår hyra…)
image