Filosofiskt café

Onsdag 8 november kl 18-20: Ett samtal om ras och vithet
Plats: Museicaféets inre del
Fri entré
Möjlighet att äta vegetarisk soppa från kl 17.30 (80 kr)

Inledare: Tobias Hübinette

Att ras nog är den mest kontroversiella och laddade nutidssvenska glosan är bekant för alla och envar som har svenska som förstaspråk. Sverige är vidare den första statsbildningen i världen som officiellt har avskaffat rasbegreppet och de allra flesta svenskspråkiga har idag ersatt ordet ras med termerna etnicitet eller kultur. Samtidigt finns det forskare som studerar ras i relation till dagens Sverige och det finns också ett svenskt forskarnätverk för forskare som ägnar sig åt frågor som rör ras och vithet.

Tobias Hübinette är universitetslektor och forskare vid Karlstads universitet och undervisar i interkulturella studier. Han har grundat och leder det nationella forskarnätverket för svensk kritisk ras- och vithetsforskning och är även redaktör för boken ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” (Studentlitteratur 2017).

Lennart Wettmarks foto.
%d bloggare gillar detta: