Boksläpp! Gunnar Odhner, Språklära – en förklaring av medvetandets och språkets funktion

Gjuteriets café lördag 14 oktober kl 14
Fri entré
Boken kan köpas för 50 kr

“Varför har det, historiskt sett, inte gått särskilt bra för mänskligheten? Jag tror det beror på, som Wittgenstein sade, ”förhäxningen av förnuftet genom språket”. Man kan enkelt säga att människor vane- och slentrianmässigt tror för mycket om sitt förnuft. Varför?
Jag tror det beror på att vi förbiser att språket är en del av skapandet av oss själva, vilket betyder att vi används av språket när vi använder det. Vi är alltså inte uppkomna, skapade, utan är närvarande vid vår egen födelse. Att tro att vi fritt kan använda språket är en del av förhäxningen. Detta betyder i sin tur att vi inte bara har ett språk – vi är det också.
Darwin hade alltså delvis fel, när han trodde vi var ”produkter av evolutionen”. Produkter är vi kanske, men då också av oss själva. I vilket fall som helst måste vi bli mer kritiska mot vårt vetande, på det klara med att ingen människa kommer att kunna säga ”det är sanningen”. Därmed inte sagt att det inte finns en sanning.”

Gunnar Odhner, pensionerad lärare och journalist samt mångårig medlem i Karlstad bokcafé, debuterade som författare 1996 med Den tredje möjligheten, en filosofisk text. Han har gett ut fyra diktsamlingar och 2009 sin fösta roman, Wittgensteins rakkniv. Efter två självbiografiska romaner, Barnet som inte kunde ljuga och Rosor i ett sprucket krus, har han publicerat ytterligare två filosofiska böcker, Ingenting är fördolt och Darwins ofullständiga idé (Anomali förlag). Den senare boken är utgiven på engelska i USA av Vernon Press.