Höstens första arrangemang

Lördag 7 oktober kl 14 på Gjuteriets café: Erik Sandberg om sin bok Jakten på den försvunna skatten – så blev Sverige ett skatteparadis för de rika.
Entré: 50 kr;  medlem/stud 30 kr

Sverige har gått från ett starkt utjämnande skattesystem till att bli något av ett skatteparadis för de rika. Varför tog vi bort skatterna på förmögenheter, fastigheter och arv samtidigt som vi behöll ett av världens högsta skattetryck på vanliga löntagare? Och vad händer med välfärden och demokratin när de som har mest betalar allt mindre? Journalisten Erik Sandberg, författare till Jakten på den försvunna skatten, berättar om skattepolitikens betydelse för de växande klyftorna.

”Men hur kunde den rikaste procenten få med sig politikerna på en sådan revolution?   En intressant fråga och jag hittar delar av svaret i Erik Sandbergs nya bok ”Jakten på den försvunna skatten” (Ordfront) – ett slags svensk tillämpning av Thomas Pikettys forskning om balansen mellan inkomst, skatt och förmögenhet.   Under fyra decenniers utnötningspropaganda för att chocksänka skatterna på ägande och bolagsvinster är det framför allt två mytiska monster näringslivets lobbyister viftat med som skrämselargument. Sandberg punkterar dem båda.   Det ena är den etablerade, lite skämmiga bilden av det S-märkta Sverige som högskattetyrannins land framför andra. Och visst, arvs- och marginalskatterna var höga på 1960-talet – men inte alls bara här. De var faktiskt ännu högre i både Storbritannien och USA, och båda har arvsskatten kvar än i dag.   Den andra är globaliseringen. Och jodå, dess effekter är högst reella, men Sandberg visar övertygande att hoten om att allt kapital skulle rusa från Sverige om inte skattetrycket försvann har varit rejält överdrivna.” (Lars Linder DN)