Omställningsnätverket

Vi vill passa på att tipsa om ytterligare arrangemang som ligger nära de frågor vi brukar ta upp i Karlstad bokcafé. Det så kallade omställningsnätverket startar en studiecirkel om att förhålla sig till en värld i kris. Så här skriver de:

Studiecirkel i Inre Omställning – Om att förhålla sig till en värld i kris
Start 28 september 

Hur kan jag hantera min sorg, ilska och frustration över världsläget? Hur kan jag behålla mitt engagemang utan att förlora hoppet och ge upp? Vad kan vi vanliga människor göra, enskilt och tillsammans, för att möjliggöra de förändringar som vi vet behöver ske?

Dessa ämnen utgör en viktig del av det som kallas Inre Omställning och som vi nu i höst startar en studiecirkel kring.

Läs mer om cirkeln och anmälan här:

http://www.studieframjandet.se/Kurs/karlstad/Studiecirkel-i-Inre-Omställning/524119/