Öppna föreläsningar om Europas framtid

OBS, FÖRELÄSNINGEN TISDAGEN 17/5 HAR TYVÄRR MÅST STÄLLAS IN!!

 

Karlstads universitet ger under våren kursen ”Europas framtid” och den är del av universitetets så kallade ”bildat”-koncept. Du kan registrera dig och och göra tenta för att få 7,5 hp, men det är också så att kursens föreläsningar är öppna för de som är intresserade av att bara komma och lyssna vid några specifika tillfällen. Vid varje tillfälle föreläser särskilt inbjudna forskare och experter om olika teman kopplade till ”Europas framtid” i bred mening. Kursen har pågått sedan i april, men jag tar chansen och postar upp informationen om det som kvarstår här i alla fall. Är det något som verkar intressant så är ni varmt välkomna! Sprid också gärna informationen till andra vänner.

Ni kan läsa mer om kursen här: Europas framtid

Var? Värmlands Museum (hörsalen)

När? Tisdagkvällar 18-21

Kvarvarande föreläsningar:
17/5 – P.O Hansen, Professor vid REMESO, Linköpings universitet: Eurafrika – EU:s koloniala rötter ( DENNA FÖRELÄSNING HAR TYVÄRR MÅST STÄLLAS IN!)

24/5 – Seminarietillfälle för de som gör tenta och vill ta poäng

31/5 – Rickard Bengtsson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet: EU:s roll och inflytande i den framväxande globala ordningen

7/6 – Carl Schlyter, tidigare Europaparlamentariker

Som sagt var, varmt välkomna ifall ni tycker något verkar intressant.

Andreas Öjehag, ordförande Karlstad bokkafé och ansvarig lärare för kursen ”Europas framtid”.