Författare: kbstyrelse

Bilder från bokfestivalen 2021.

Olov Bergqvist och Lars Ode sträcker förhoppningsfulla fram Boken

Rigmor Lindelöf och Carlgöran Holm presenterade boken på Lilla scenen

Olov Bergqvist visar Bengt Berg att han finns på bild i boken

Lennart Wettmark försöker nog sälja in boken per telefon

Rigmor Lindelöf och Carlgöran Holm hoppas att Hasse Eriksson ska köpa boken

Vi sålde ett femtontal böcker och fick tillfälle att prata med många om vad Karlstad bokcafé är. Många undrade hur man får reda på när och var våra program är. Där har vi något att arbeta med…

Inför julen fortsätter vi med vårt förmånspris 100 kr. Enklaste sättet att få tag i boken är via Café Gjuteriet. Men då måste man betala med swish!

Program hösten 2021 – Nu drar vi igång igen!

torsdagen 7 okt kl 19, Pitcher’s festvåning
Jubileumsbok

7 okt är det på dagen 40 år sedan Karlstad Bokcafé bildades och nu ger vi ut en jubileumsbok. Vi träffas på Pitcher’s festvåning och programmet, med presentation/Bengt Berg/Tjejkraft, drar igång kl 19 (lokalen är öppen från kl 18).

lördag 23 okt kl 14, Café Gjuteriet
Rolf Ahlzén: Dödshjälp – hot eller rättighet?

Dödshjälpsdebatten har fått stor uppmärksamhet på sistone. Bland annat genom läkaren Staffan Bergström som försåg en svårt sjuk man med en dödlig dos sömnmedel. Rätt eller fel?

Entré: 50 kr medlemmar och stud, övriga 80 kr

Lördag 13 nov kl 14, Café Gjuteriet
Mikael Nyberg: Kapitalismens automatik – mänskliga robotar och systematisk dumhet

Den nya tekniken har fastnat i ett socialt bakslag. I ena änden hopar sig ett överflöd. I den andra växer vreden.

Entré: 50 kr medlemmar och stud, övriga 80 kr

19-20 nov, Värmlands bokfestival, Nöjesfabriken

Kom och hälsa på oss och prata litteratur, kultur och politik och kanske köp vår fina jubileumsbok

Bokcaféts jubileumsbok

En liten redaktionsgrupp bestående av Olov Bergqvist, Carlgöran Holm, Rigmor LIndelöf och Lennart Wettmark har sen i våras arbetat med boken ”Karlstad Bokcafé 40 år” med planerat släppdatum 7 oktober – dagen då bokcafét bildades för 40 år sedan.

Det mesta materialet finns på plats, men vi skulle vilja ha mer från våra medlemmar/besökare! Korta inlägg som berättar om upplevelser och vunna erfarenheter av bokcaféts många möten. Kerstin Gevert har noterat vårt Facebookupprop och bidragit:

”När jag bodde i Oslo besökte jag ofta Litteraturhuset. Där kunde man lyssna till föredrag och diskussioner inom vitt skilda områden. Att det fanns en bokhandel vid entrén, restaurang och en tidningshörna gjorde inte platsen mindre intressant. När jag flyttade hem till Karlstad kände jag genast saknaden efter Oslos Litteraturhus.Karlstads Bokcafé blev räddningen trots att omfånget inte kan jämföras. Åkte/åker gärna de tre milen från Molkom för att stimuleras och berikas av föredragen och diskussionerna på Bokcafét på Gjuteriet.”

Skriv ganska snart till lennart.wettmark@gmail.com

Karlstad bokcafé 40 år: om årets verksamhet

Det börjar naturligtvis kännas något repetitivt att skriva den här typen av meddelanden, men som alla säkert vet håller pandemin fortsatt världen, och Karlstad bokcafé, i någon sorts undantagstillstånd. Redan i höstas flaggade vi för att vårens verksamhet troligen skulle komma att påverkas och så har i allra högsta grad skett. Inga arrangemang har kunnat hållas och mycket som varit planerat har fått skjutas på framtiden. Av den här anledningen vill vi förtydliga några saker för våra medlemmar och andra intresserade.

För det första: Årsmötet som skulle varit i mars planerar vi nu att hålla ”efter sommaren”. Vi är medvetna om att det skulle gå att ordna digitalt, men vi vill gärna hålla öppet för medlemmar och styrelsen att ses fysiskt. Skulle det visa sig vara omöjligt får vi lösa det så gott det går. Mer information kommer.

För det andra: Styrelsen har under året arbetat intensivt med i huvudsak två saker. Dels fyller föreningen 40 år och det vill vi såklart fira. Vi försöker så flexibelt som möjligt planera för en tillställning under hösten och i samband med det planerar vi också för ett höstprogram. Vi kan inte svara exakt för formerna ännu, men troligen kommer vi inte få plats med lika många aktiviteter som vanligt. De kan också komma att ske under särskilda former. Vi blickar samtidigt framåt och siktar på att vara tillbaka helt i normalt förfarande nästa vår 2022.

För det tredje: Det stora arbetet under våren har dock handlat om en jubileumsbok. Ur styrelsen tillsattes en redaktionsgrupp som sedan nominerade ytterligare några tidigare styrelsemedlemmar (och långvariga) medlemmar i bokcafét. Dessa håller i dagarna på att sätta samman manus. Det består av många olika artiklar, författade av etablerade skribenter såväl som bokcaféprofiler. Vi planerar för boksläpp i höst i samband med vårt 40-årskalas.

Sammanfattningsvis vill vi därför meddela att Karlstad bokcafé må gå på sparlåga, men vi lever och frodas i allra högsta grad. Vi vågar nästan inte säga det, men gör det ändå: VI SES I HÖST PÅ 40-ÅRSKALAS!

För styrelsen

Andreas Öjehag

Stäng inte biblioteken!

Till

Karlstads Kultur och Fritidsnämnd

Värmländska media

I december 2020 fattade Kultur och fritidsnämnden i Karlstad beslut dels om att Karlstads stadsbibliotek skulle ha söndagsstängt, dels skulle öppettiderna på stadens närbibliotek minska.

Dessa beslut är djupt olyckliga och vi representanter för tre av Karlstads fria, ideella kulturföreningar  vill vädja till nämnden att ompröva dessa beslut  

Vi betraktar våra bibliotek som ovärderliga delar i vår demokrati och de utgör en väsentlig del av vår internationella, nationella och regionala kultur. De är öppna för alla, såväl gammal som ung, de är gratis och ger varenda kommuninnevånare möjlighet att ta del av all världens samlade kunskap. De utgör en möjlighet för alla att underhållas genom böcker, filmer, spel mm, och ger var och en oändliga möjligheter att förkovra sig inom det egna intresseområdet.

Vi lever nu 2021 i en värld där såväl kulturen som demokratin utmanas, i en värld där demokratin ständigt måste försvaras mot fake-news och totalitära tendenser och i ett kulturklimat där ofta penningen styr. Det skymmer och att minska bibliotekens öppettider skulle vara en del i detta skymningsläge,

Samtidigt står alla svenska städer, större som mindre, inför en form av omvandling av centrumkärnorna. Pandemin har drivit på en redan långt gången förändring där butiker och kommersiella verksamheter flyttat till nätet och lämnar tomma lokaler efter sig. Kultur, såsom bibliotek, kan mycket väl vara en av framtidens bästa lösningar för att göra städer levande igen. Karlstad borde här se möjligheter att visa vägen i Sverige.

Stadsbiblioteket i Karlstad är en samlingspunkt och utflyktsmål för många familjer inte minst på söndagar då vandringen går mot den fantastiska parken utanför. Ofta blir det sedan en fika mellan besöken på både barnavdelningen, musik, fack eller skönlitteraturavdelningarna inne i biblioteket. Att stänga på söndagar vore ett svek mot dessa föräldrar som tar chansen att inviga sina barn i böckernas fantastiska värld och därmed också hjälper barnens nyfikenhet och läskunnighet

Pandemin har förändrat våra liv i grunden men bibliotekets personal har strävat efter och lyckats med att ge besökare och låntagare så god service som möjligt. Biblioteket har stora ytor och det har varit möjligt att hålla öppet utan att folk har trängts. Så bör det fortsätta även på söndagar.

Att minska på bibliotekens öppettider är enligt oss att felprioritera. Bibliotekens roll i vårt demokratiska kultursamhälle är alldeles för viktig för att  spara de promille som den föreslagna  besparingen skulle innebära.

Så Gör om – Gör rätt

Carlgöran Holm – ordförande Karlstads Humanistiska förening

Lennart Wettmark – ordförande Karlstad Lever

Andreas Öjehag – ordförande Karlstad Bokcafé