Författare: kbstyrelse

Stäng inte biblioteken!

Till

Karlstads Kultur och Fritidsnämnd

Värmländska media

I december 2020 fattade Kultur och fritidsnämnden i Karlstad beslut dels om att Karlstads stadsbibliotek skulle ha söndagsstängt, dels skulle öppettiderna på stadens närbibliotek minska.

Dessa beslut är djupt olyckliga och vi representanter för tre av Karlstads fria, ideella kulturföreningar  vill vädja till nämnden att ompröva dessa beslut  

Vi betraktar våra bibliotek som ovärderliga delar i vår demokrati och de utgör en väsentlig del av vår internationella, nationella och regionala kultur. De är öppna för alla, såväl gammal som ung, de är gratis och ger varenda kommuninnevånare möjlighet att ta del av all världens samlade kunskap. De utgör en möjlighet för alla att underhållas genom böcker, filmer, spel mm, och ger var och en oändliga möjligheter att förkovra sig inom det egna intresseområdet.

Vi lever nu 2021 i en värld där såväl kulturen som demokratin utmanas, i en värld där demokratin ständigt måste försvaras mot fake-news och totalitära tendenser och i ett kulturklimat där ofta penningen styr. Det skymmer och att minska bibliotekens öppettider skulle vara en del i detta skymningsläge,

Samtidigt står alla svenska städer, större som mindre, inför en form av omvandling av centrumkärnorna. Pandemin har drivit på en redan långt gången förändring där butiker och kommersiella verksamheter flyttat till nätet och lämnar tomma lokaler efter sig. Kultur, såsom bibliotek, kan mycket väl vara en av framtidens bästa lösningar för att göra städer levande igen. Karlstad borde här se möjligheter att visa vägen i Sverige.

Stadsbiblioteket i Karlstad är en samlingspunkt och utflyktsmål för många familjer inte minst på söndagar då vandringen går mot den fantastiska parken utanför. Ofta blir det sedan en fika mellan besöken på både barnavdelningen, musik, fack eller skönlitteraturavdelningarna inne i biblioteket. Att stänga på söndagar vore ett svek mot dessa föräldrar som tar chansen att inviga sina barn i böckernas fantastiska värld och därmed också hjälper barnens nyfikenhet och läskunnighet

Pandemin har förändrat våra liv i grunden men bibliotekets personal har strävat efter och lyckats med att ge besökare och låntagare så god service som möjligt. Biblioteket har stora ytor och det har varit möjligt att hålla öppet utan att folk har trängts. Så bör det fortsätta även på söndagar.

Att minska på bibliotekens öppettider är enligt oss att felprioritera. Bibliotekens roll i vårt demokratiska kultursamhälle är alldeles för viktig för att  spara de promille som den föreslagna  besparingen skulle innebära.

Så Gör om – Gör rätt

Carlgöran Holm – ordförande Karlstads Humanistiska förening

Lennart Wettmark – ordförande Karlstad Lever

Andreas Öjehag – ordförande Karlstad Bokcafé

Om höstens verksamhet

Sedan vi i våras tog det tråkiga, men nödvändiga, beslutet att ställa in våra planerade programpunkter har styrelsen för Karlstad bokcafé fortsatt ha digitala möten och diskussioner. Vi såg det nödvändigt att börja planera för höstens program som vi brukar göra, men insåg tidigt att den rådande pandemin gör all sådan långsiktig planering av kulturevenemang problematisk. Vi har också väntat och följt Folkhälsomyndighetens uppdatering av riktlinjer men nu kommit fram till ytterligare ett tråkigt beslut, nämligen att inte arrangera några program under hösten 2020.

Vi tar det beslutet mot bakgrund av det rådande läget, väl medvetna om att en hög andel av våra medlemmar och regelbundna besökare befinner sig i den så kallade riskgruppen för Covid-19. Det är dessutom svårt för oss att ordna med resor för våra föreläsare samt att säkerställa och anpassa lokaler för våra ändamål.

Vi hoppas och tror att medlemmar och andra följare av Karlstad bokcafé har förståelse för vårt beslut. Styrelsen kommer att fortsätta att ha möten och följa utvecklingen inför våren, men i nuläget kan vi tyvärr inte lämna några säkra besked om den heller.

Nästa år (2021) fyller vi 40 år och tänker oss att fira det med en del särskilda programpunkter. Tyvärr ser merparten av dessa ut att få förläggas till hösten, men vi håller hoppet uppe!

För styrelsen, 

Andreas Öjehag, ordförande 

Karlstad bokcafé ställer in resten av vårens program

På grund av coronaviruset och de riktlinjer som myndigheter har utfärdat kring detta har Karlstad bokcafé beslutat ställa in de resterande programmen för våren 2020. Det gäller träffen med Anna Hedlius coh Göran Willis om den svenska teaterns själ 19 april samt det filosofiska programmet om olika religioners fredsbenägenhet med Idris Ahmedi.

Vi hoppas att vi kommer kunna återkomma med dessa ämnen vid senare tillfälle.

Årsmöte och dokument

Hej

På måndag 16 mars kl 18:00 håller vi årsmöte. Vi ses på Gjuteriet i lokalen som heter ”Obrända biblioteket” innanför caféet. Nedan finner ni verksamhetsberättelse för 2019 och förslag till dagordning för mötet.

Varmt välkomna

För styrelsen, Andreas Öjehag

Verksamhetsberättelse 2019: https://drive.google.com/file/d/1FFrJK1bJaYbvCOlvMlSOfOYTHlYtDdK_/view?usp=sharing

Dagordning: https://drive.google.com/file/d/107Xn1Sd2n6ZE2QIJlaaUALmLcB862w1s/view?usp=sharing

Beatrice Rindevall: Framtidstjuvarna – varför klimatomställningen dröjer

Lör 7 mars kl 14 Café Gjuteriet, Entré: 80 kr, medlemmar och stud.: 50 kr 

Beatrice R

”Redan på 70-talet visste forskare och bolag som Exxon att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Trots kunskapen valde företaget, som nu är världens största olje- och gasbolag, att fortsätta sin verksamhet och dessutom spendera miljarder på att sprida desinformation om klimathotet.”

Exxon är ett av många exempel som lyfts i antologin ”Framtidstjuvarna”. Boken tar upp olika aktörer och strategier som används för att hålla oss kvar i fossilberoendet – trots de katastrofala konsekvenser det innebär.

Beatrice Rindevall avslöjar delar ur den kommande boken som ger några tydliga svar på frågan ”Varför händer inget?”. I samtalet lyfter hon hur svårt det är att vara en medveten individ i en värld där många vill förvilla dig, och vilka effekter förvirringen får. Genom att lära dig mer om bakgrunden och strategierna som används kan du få en tydligare inblick i hur vi kan ta oss framåt, och vad som måste ändras för att rädda klimatet.

Beatrice Rindevall är journalist, debattör och redaktör för Supermiljöbloggen, en av Sveri ges största miljösajter.

Daniel Lindvall: Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid

Lör 22 februari kl 14. Café Gjuteriet.      Entré: 80 kr, medlemmar och stud.: 50 kr

Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och en stabil demokratisk framtid?

Upphettning” är en djupdykning i klimatförnekelse som politisk rörelse. Utifrån aktuell forskning diskuterar boken de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick utifrån frågeställningar som: Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan? Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskap?

Daniel Lindvall

Daniel Lindvall är doktor i sociologi och författare till boken Folkstyret i rädslans tid. Han har bland annat varit huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning och har också arbetat för Regeringskansliet och EU.

Elinor Torp – Skuggorna som bygger och städar Sverige

Lör 8 februari kl 14 på Café Gjuteriet:  Entré: 80 kr, medlemmar och stud.: 50 kr

Aura kom i tron att det här landet var någorlunda fredat från mygel och korruption. Hon visade sig ha fel. Wilder bodde i sin arbetsgivares garage i fyra och ett halvt år. ”Jag var inte ens en hund i chefens ögon. Jag var skräp.”

Sverige har fått ett laglöst arbetsliv där människor från fattiga länder jobbar under slavliknande förhållanden. En ny typ av kriminalitet som inte myndigheterna kommer åt. Exploateringen pågår överallt. Människor sover inuti bilverkstäder, i skogen och på byggen.

En rad politiska beslut har skapat det så kallade skuggsamhället, som blev synligt när Akilov 2017 körde in på Drottninggatan. Han jobbade som asbestsanerare i Sverige innan han blev terrorist. En i mängden av gömda arbetare i vårt parallella samhälle. Svenskt arbetsliv har blivit ett paradis för kriminella som vill tvätta sina smutsiga pengar vita. Svartarbetet kostar staten 66 miljarder per år. Lågt räknat. Samtidigt är stat, kommuner och landsting våra största upphandlare. Och på sätt och vis de värsta bovarna.

elinortorp

Elinor Torp är journalist på Dagens Arbete och författare som tidigare gett ut Döden på jobbet och Jag orkar inte mer.  2010 tilldelades hon Guldspaden för grävande journalistik.