Vårens första arrangemang – ett filosofiskt café

OBS! HAR TYVÄRR MÅST INSTÄLLAS PÅ GRUND AV SJUKDOM

Filosofiskt café onsdag 24 febr kl 18.30 – 20 på museicafét
Acceleration, modernitet och identitet med inledning av univ.lektor Anna-Lena Haraldsson.

 

annalenaVi lever i en värld av snabba samhälleliga och teknologiska förändringar som påverkar både individuella och samhälleliga förhållanden. Alltmer ska hinnas med på allt kortare tid, samtidigt som kunskaper och erfarenheter allt snabbare blir passé. Det gäller att ständigt vara uppdaterad, uppkopplad och flexibel för att inte hamna på efterkälken. Hur kan man som privatperson, professionell eller politiker förhålla sig till en alltmer osäker och oförutsägbar värld som förändras i en allt snabbare takt och som innebär att själva villkoren för politiken och identitetsbildningen kan betraktas som tillfälliga?

Den tyske sociologen Hartmut Rosa undrar om det överhuvudtaget går att skapa ett gott liv och ett gott samhälle underkastat accelerationens totaliserande kraft? Anna-Lena Haraldsson, universitetslektor i sociologi vid Karlstads universitet introducerar vårens första filosofiska café med ett tema som är ytterst aktuellt för alla oss som lever i “moderniteten”. Det hela tar avstamp i texter av den tyske sociologen Hartmut Rosa vilka varit mycket omdiskuterade i akademiska kretsar de senaste åren. Några centrala sådana kom i svensk översättning 2013: Hartmut Rosa, Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer. Daidalos 2013

Fri entré. Vegetarisk soppa & bröd (80 kr) från kl 18