Sökande samtal på boksläpp

Lördagen 22 sept hade Gunnar Odhner boksläpp för sin senaste bok ”Det oförstörbara paradiset”. Vi var ett tiotal personer som samlats för att ta del av innehållet. ”Jag har kommit på något… tror jag” inledde Gunnar och det satte grundackordet för samtalet. Det var inte tvärsäkra sanningar som serverades utan inbjudningar till att gemensamt reflektera.

Boktiteln syftar på att ett paradis som är ett sant paradis inte borde innehålla möjligheten att bli fördriven. Ett paradis som inte är oförstörbart är inte ett paradis.

Det finns många skapelsemyter och Gunnar menar ett en vanlig gemensam nämnare är att de förutsätter att det fanns någon/något som stod för själva skapelseakten, oftast några gudar. Det är en vanlig tankelek att fråga sig ”vem skapade den som skapade den som skapade…etc” men Gunnar fastnade inte där. Istället frågade han sig/oss hur en tänkt Gud som alltid har funnits, och som alltså aldrig själv upplevt någon skapelse, skulle kunna komma på själva idén att skapa något över huvudtaget.

En publikfråga var om man verkligen måste förstå Gud för att kunna tro på honom och samtalet kom in på vårt språks bristande förmåga att säga något klart och ovedersägligt om vår tillvaro.

I slutet läste Görrel Westander, som höll i mötet, upp några dikter som Gunnar skrivit i tidigare böcker och som hon tyckte hängde ihop med tankarna i den nya.

 

/vid tangenterna

Tore Pettersson