Demokratins gränser under lupp

Logga_demokratins_g

Karlstads bokcafé deltar i projektet DEMOKRATINS GRÄNSER, ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd. Hur vår medverkan ska se ut kommer att offentliggöras senare.

Projektet Demokratins gränser är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.

Målsättningen är att det hos invånare i Karlstad/Värmland skapas en känsla av att här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?

Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

Deltagande aktörer:

Karlstads Riksteaterförening

Riksteatern Värmland

Värmlands Museum

Wermland Opera

Karlstads Universitet

Värmlands Konstförening

Brottsförebyggande centrum 

ABF 

Folkuniversitetet 

Studieförbundet Vuxenskolan

Studiefrämjandet 

Karlstads Bokcafé

Humanistiska föreningen

Sensus

Amnesty International Karlstad

Studieförbundet Bilda

Värmlandsteatern

Konstfrämjandet 

AFS – Interkulturell utbildning 

Molkoms Folkhögskola

Hembygdsgillet

Dramaverket

Svenska kyrkan