GLOBAL MILJÖRÄTTVISA OCH SEGA PATRIARKALA STRUKTURER

Torsdag 23 maj 2019 kl. 19:15–20:30 i Järnet på Gjuteriet talar Hilde Ibsen, universitetslektor på Karlstad universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Risk- och miljöstudier).

Arrangör är Feministiskt Initiativ, Värmland.

hilde ibsen

 

Vi lägger ibland in information om möten som inte är våra egna men som vi tror kan uppskattas av besökarna på denna sida. Detta är ett sådant.

 

EU-debatt

Så avslutade Bokcaféet sin vårsäsong med att tillsammans med Naturskyddsföreningen ordna en paneldebatt där under Fredrik Holms ledning de olika partierna kunde redogöra för vad de vill göra åt klimatet i EU.

EU-debatt - alla

Från vänster:

KD  Johan Lokander 
                     V     My Funcke
                                              L     Anton Sjöstedt
                                                                            C     Erik Evestam 
                                                                                              S     Kenneth Johannesson  
                                                                                                              FI   Toktam Jahangiry
                                                                                                                        MP  Monika Bubholz
Bilden ovan är lite suddig men det kanske kan anses vara kongenialt med den bild man fick av partiernas klimatambitioner. Skarpare blir det, lika kongenialt, när samtalsledaren Fredrik är med på bilden.
EU-debatt - Fredrik Holm

 

 

 

Vad kan EU göra för klimatet?

Onsdag 8 maj kl 18 – 21.  (OBS! Ändrat datum!)

Residenstorget en trappa upp i Residenset. Fri entré.
Medarr. Naturskyddsföreningen.

fredrik_holm_webb
Till detta möte har vi inbjudit miljöskribenten Fredrik Holm som kommer att inleda mötet varefter inbjudna representanter för riksdagspartierna kortfattat ges tillfälle att tala om hur de ser på klimatfrågorna i ett europeiskt perspektiv.

Hoppet! – med Johan Ehrenberg

Måndag 29 april, kl 19.00 på Arenan, Bibliotekshuset

Johan Ehrenberg, redaktör för tidningen ETC och klimataktivist/entreprenör berättar om hur  vi smartast gör det rätta för klimatet istället för att sucka över hur svårt det är.

 

entré: 100 kr (inklusive två ex av boken ”Hoppet”)

medlemmar i Karlstad Bokcafé: 50 kr (inklusive en bok.)

Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Filosofiskt café om vårt behov av demokrati. Inledare Carlgöran Holm.

Tingvallakyrkans café onsdagen 3 april mellan kl 18 och 21
Det kommer att finnas kaffe/te + smörgås för 45:-/styck.

Det som började med nedsättande tillmälen, inledningen till dehumaniseringen, fortsatte med isolering i gettot, och resulterade i mord. Det har hänt, det kan hända igen. Ignorera inte det som händer omkring dig nu, för jag känner igen denna början. Man ser den överallt, inte minst i e-forumens kommentarsfält på internet, där avhumaniseringen av människor görs lätt och utan eftertanke.Vänj dig aldrig, blunda inte för det obekväma, för tecken som kan förebåda ondska. Höj din röst för rättvisan, fånga ögonblicket när din röst kan ändra på det påbörjade onda och var med och skapa en bättre värld.
Hédi Fried ur Handbok för demokrater

Från årsmötet 26 mars

Här kommer hälsningar från årsmötet som förutom sedvanliga dagordningsfrågor även innehöll livliga språkdiskussioner och spännande förslag på kommande programpunkter för styrelsen att arbeta vidare med.

Vi passade också på att avtacka vår fantastiska kassör Gunn Karlberg som efter att ha hållit ordning på föreningens siffror i 16 år (!) nu välförtjänt drar sig tillbaka. 

 

Vid väggarna ses alla böcker i ”Karlstads obrända bibliotek” som är böcker utgallrade från våra kommunala bibliotek. Vem som helst får komma dit och ta med sig böcker hem för att läsa.

 

Brända böcker

 

 

 

Boksläpp: ”Osebol” av Marit Kapla

Söndagen 28 april kl 14-16, Gjuteriets café. Fri entré.

Boken Osebol är en litterär dokumentär där läsaren möter så gott som alla vuxna invånare i by Osebol vid Klarälven i norra Värmland. De är intervjuade av Marit Kapla som själv är uppvuxen i Osebol.

 

 

Dags att syna den gömda välfärden

John Lapidus

DEBATT i VF 20190314

I dag tecknar var tionde vuxen privat sjukvårdsförsäkring. En sådan ger snabb tillgång till vård, oftast på samma vårdcentral eller sjukhus som tar emot patienter i enlighet med den långsammare offentliga vårdgarantin. Alltså skapas två köer till vården. Alltså skapas ett parallellt sjukvårdssystem som ligger helt i linje med det som har kallats Den gömda välfärden.

Den gömda välfärden kallas så för att den är svår att få syn på. Det är en välfärd som delvis är offentligt finansierad men sällan finns med i statistiken över offentliga utgifter. En välfärd som allt fler vill ha del av men få vill kännas vid som offentligt understödd. En välfärd som är svår att granska då den kantas av affärssekretess och hemliga avtal mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare. En välfärd som bygger på gradvisa regelförändringar som ofta är så invecklade att lagstiftande politiker inte själva förstår vad de betyder.

Den gömda välfärden drivs fram av aktörerna på den nya välfärdsmarknaden. Försäkringsbolagen vill sälja fler försäkringar. De privata vårdgivarna vill tjäna pengar på försäkringskunderna. Ett problem är dock att en stor del av befolkningen vill ha kvar den svenska välfärdsmodellen. Därför måste den nya utvecklingen försvaras med alla tänkbara argument. Ett av de mest absurda är att privata försäkringslösningar är det bästa som kan hända det gemensamma, och att försäkringar avlastar den offentliga vården.

Samtidigt dras allt fler aktörer in i det parallella sjukvårdssystemet. Exempelvis tjänstemannafacken Saco och TCO, där allt fler medlemsförbund erbjuder sina medlemmar möjlighet att teckna privata försäkringar.

Hur långt kan det gå? Jag är nyss hemkommen från en forskningsvistelse i Spanien, där den gömda välfärden gradvis urholkar det offentliga systemet. Det visar sig bland annat i att den spanska statsapparaten tycks ha tappat förtroendet för den egna sjukvården. Således låter man 1,5 miljoner av sina statsanställda få chans att träda ur det offentliga systemet, något som 80 procent av dem redan valt att göra.

I Spanien gäller försäkringarna även akutvård. De statsanställda får alltså inte ringa 112 vid akuta vårdbehov, utan ska i stället kontakta försäkringsbolagens ambulanser. Numret till DKV, ett bolag som även finns i Sverige, är 900300799. Försäkringsbolagen ADESLAS, ASISA och IMQC har också egna akutnummer.

Vissa undantag nämns i manualerna. Om du hittas livlös på gatan så blir du inte ersättningsskyldig om någon ringer 112. Däremot finner jag inget om vad som händer om ditt barn skulle råka slå fel nummer.

Den gömda välfärden är motsatsen till den svenska välfärdsmodellen. Enligt den svenska välfärdsmodellen ska alla ha vård efter behov och på lika villkor, något som fortfarande står skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen. Men med framväxten av den gömda välfärden har den lagen upphört att gälla.

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och aktuell med en föreläsning om boken “Vårdstölden” på stadsbiblioteket i Karlstad den 19 mars.